Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Musik år 7-9 (åk 7)

Skapad 2020-12-04 09:38 i Stadsparksskolan Partille
Matrisen används i bedömningsarbetet med elever i år 7-9. (Kunskapskraven avser dock år 9)
Grundskola 7 – 9 Musik

Eftersom kunskapskraven anger vilka kunskaper som krävs för olika betyg i slutet av årskurs 9 behöver man som lärare göra en bedömning av vilken kunskapsnivå som är rimligt att begära av eleven i de tidigare årskurserna för ett visst betyg i förhållande till kraven för årskurs 9.

Förmåga

F
Eleven har inte nått upp till kunskapsmålen, motsvarar betyget F
E
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för E
D
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för C
C
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för C
B
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för A
A
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för A
Sång
Eleven behöver utveckla sin förmåga att följa rytm och/eller tonhöjd i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven behöver utveckla sin förmåga att spela enkla melodier.
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med god tajming.
Basspel
Eleven behöver utveckla sin förmåga att spela basstämmor.
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming.
Rytmspel
Eleven behöver utveckla sin förmåga att spela enkla slagverksstämmor.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming.
Ackordspel
Eleven behöver utveckla sin förmåga att ackompanjera på ett ackordinstrument.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Fördjupning/Musikaliskt uttryck
Eleven behöver utveckla förmågan att sjunga eller spela på något instrument och att bearbeta och tolka musiken.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikskapande
Eleven behöver utveckla förmågan att utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av olika musikaliska byggstenar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra
Eleven behöver utveckla förmågan att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Praktiskt reflekterande
Eleven behöver utveckla förmågan att ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Musiklyssnande och musikhistoria
Eleven behöver utveckla förmågan att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Musiklyssnande och samspel
Eleven behöver utveckla sin förmåga att lyssna och anpassa sin stämma till helheten.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Resonemang om musik
Eleven behöver utveckla sin förmåga att resonera om musikens funktioner och betydelse.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Instrumentkunskap
Eleven behöver utveckla sin förmåga att urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med reltaivt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: