Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling år 2

Skapad 2020-12-04 09:47 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Visar hur du når de uppställda målen, och så du också kan få en överblick över ditt lärande.
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Genom olika moment kommer du att träna din läsning, så att den utvecklas.

Läsutveckling

 • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa text
Du kan läsa texten men har svårt att förstå den helt.
Du kan läsa texten och komma vidare i arbetet och förstår innehållet.
Du läser texten och förstår det du läst sen arbetar du på med innehållet och kan berätta om kopplingar du gör till texten.

Skriva egen text

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bearbeta din text
Du kan skriva kort text på datorn. Du tränar på Stor bokstav och punkt.
Du skriver text med innehåll. Du kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter du skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Du kan söka information ur någon källa som di lärare visat dig och då kan du återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Dina texterna innehåller grundläggande ord som hör till ämnet och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera dina texter med bilder kan du förtydliga och förstärka dina texter. Dessutom kan du utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina egna texter på ett enkelt sätt.

Samtala om text

 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan:
Du kan ställa frågor om ämnen vi arbetar med, du kan ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: