Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i musik åk 6 läsår 20-21

Skapad 2020-12-04 09:52 i Björndammens skola Partille
En bedömningsmatris för årskurs 6 i ämnet musik
Grundskola 6 Musik

Nedan följer en matris över de mål och kunskapskrav som finns för årskurs 4-6 i ämnesplanen för ämnet musik.

F
Eleven har inte nått upp till kunskapsmålen, motsvarar betyget F
E
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för E
D
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för C
C
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för C
B
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för A
A
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för A
Gemensam sång
Sjunga sånger från olika genrer gemensamt i grupp.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du deltar i gemensam sång och följer då till viss del rytm och tonhöjd.
Du kan i gemensam sång rätt säkert följa rytm och tonhöjd.
Du har inga problem att följa rytm och tonhöjd i gemensam sång.
Ackompanjemang
Bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du deltar och kan spela ett par akord.
Du spelar och byter några ackord med flyt.
Du spelar och byter flertalet ackord med flyt och tajming.
Melodispel/Bas/Slagverksstämma
Eleven spelar melodi-, bas- eller slagverksstämma
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Timing
Sjunger eller spelar på ett instrument med tajming
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik/Digitalt verktyg
Att skapa ett musikaliskt verk.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, och digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst och digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Respons/kritik på musicerande
Att ge respons och kritik på andras och sitt eget musicerande.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan föra enkla resonemang om ditt egna och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om ditt egna och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om ditt egna och andras musicerande. Konstruktiv kritik.
Musikens funktion
Hur har musiken påverkat dig och hur kan den påverka andra.
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser. Du kan även beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Till exempel i filmer, reklam eller kulturella sammanhang.
Du kan på ett mer utvecklat sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser. Du kan även beskriva, ge exempel på och disskutera kring hur musik kan påverka människor.
Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka dina egna musikupplevelser. Du kan även beskriva, ge goda exempel på och analysera hur musik kan påverka människor.
Genrer
Kunna känna igen och namnge olika typer av genrer och kulturer
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan med hjälp urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer. Till exempel hur country låter och vad som är speciellt med latinamerikans musik.
Du kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan självständigt med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Ord&Begrepp
Du deltar ej/genomför inte uppgiften.
Du kan några få ord och begrepp Ord och begrepp behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Det behövs även för att komponera musik
Du kan ett flertal ord och begrepp Ord och begrepp behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Det behövs även för att komponera musik
Du kan med god säkerhet ord och begrepp Ord och begrepp behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Det behövs även för att komponera musik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: