Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris "Vilse"

Skapad 2020-12-04 12:18 i Västra skolan Falun
Vi har arbetat med skrivprojektet "Vilse", ett skrivprojekt i sex delar: https://fredrikarboga.wordpress.com/2015/11/15/vilse-ett-skrivprojekt-i-sex-delar/.
Grundskola 7 Svenska

Vi har arbetat med "Vilse", ett skrivprojekt i sex delar.

>
>>
>>>
Innehåll
Du följer instruktionen till viss del.
Du följer instruktionen relativt väl.
Du följer instruktionen väl..
Textens uppbyggnad och struktur
Du skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något. Det finns till viss del en röd tråd.
Du skriver på ett målande sätt. Du försöker att förmedla tankar och upplevelser. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Det finns en röd tråd.
Du skriver på ett personligt och målande sätt. Du förmedlar tankar och upplevelser. Egna idéer presenteras utförligt och vävs ihop på ett genomtänkt sätt. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Det finns en tydlig röd tråd.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Du följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Du följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och fungerar i huvudsak. Talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och fungerar relativt väl. Några talspråkliga inslag förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och fungerar väl. Inget talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: