Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6. TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. PROV 2. Dec Ht20

Skapad 2020-12-04 13:57 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på grundnivå medan andra är mer komplicerade.
Grundskola 6 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på grundnivå medan andra är mer komplicerade.

Begrepp

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metod

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

BEGREPP

Uppgift 1
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Begrepp)
Uppgift 2
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Begrepp)

FYRA RÄKNESÄTTEN

Division med 10
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
Multiplikation med 1 000
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
Multiplikation av decimaltal
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
C (Metod)
Division
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
E (Kommunikation)
Subtraktion
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
E (Kommunikation)

BRÅKFORM /DECIMALFORM

Addition
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Begrepp)
E (Metod)

BRÅKFORM / BLANDAD FORM

Skriv i blandad form
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Begrepp)

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 7
Minutvisareen
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
C (Metod)
Uppgift 9
Femkronor
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
E (Kommunikation)
Uppgift 12
Talet
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Problem)
C (Begrepp)
C (Metod)
Uppgift 21
Blocken
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
C (Metod)
C (Kommunikation)
Uppgift 22
Korven
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
Uppgift 23
Skolvägen
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
C (Metod)
C (Kommunikation)
Uppgift 24
Färgen
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E (Metod)
C (Metod)
C (Kommunikation)

..............................................................................................................
.................................................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: