Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9: Färdighetstester v 48-49, ht 2020

Skapad 2020-12-05 09:09 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Bedömning av färdighetstester i skriftlig och muntlig förmåga samt hörförståelse i spanska åk 9 i november-december 2020.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Skrivuppgift: Un e-mail a tu amigo

Kunna kommunicera med en kompis i skrift Kunna berätta om hur du mår och vad du ska göra på jullovet
Du når ej ännu målen
E
C
A
Skriftlig interaktion
Förmåga att interagera skriftligt
I skriftlig interaktion på temat “skriv ett e-mail till en kompis” formulerar du dig ännu inte tillräckligt begripligt med fraser och meningar.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du ställer en eller flera enkla frågor.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du ställer frågor som leder interaktionen framåt.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du ställer frågor som leder interaktionen framåt.
Språkriktighet
Verbformer Tempus Adjektiv Artiklar
Du följer ännu inte språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt. - Du följer i huvudsak skrivregler gällande stavning och skiljetecken. - Du känner till de grundläggande grammatiska strukturerna och satsers uppbyggnad i presens och futurum.
Du följer språkliga normer på ett fungerande sätt. - Du följer skrivregler gällande stavning och skiljetecken på ett fungerande sätt. - Du behärskar relativt väl grundläggande grammatiska strukturer och satsbyggnad i presens och futurum.
Du följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt. - Du följer skrivregler gällande stavning och skiljetecken väl. - Du behärskar med säkerhet grundläggande grammatiska strukturer och satsbyggnad i presens och futurum.

Hörförståelse

Du når ej ännu målen
E
C
A
Hörförståelse
Hörförståelsetest
Du förstår och tolkar ännu inte de mest betydelsebärande orden och kända fraserna i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar de mest betydelsebärande orden och kända fraserna i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar huvuddelen av innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Muntligt färdighetstest

Tillsammans med en kompis ska ni i ca 5 minuter prata om välbekanta ämnen som ni får av läraren. Ni turas om att ställa frågor till varandra och berätta. Vissa frågor får ni i uppgiften men ni ska också visa att ni kan skapa egna följdfrågor. Hjälps åt med att få kommunikationen att fungera och att utveckla innehållet. Prata bara på spanska.
Du når ej ännu målen
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: