Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika - Svenska

Skapad 2020-12-06 11:39 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska

  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Sv  7-9   Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  • Sv  7-9   Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  • Sv  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Nivå 1
Låg---------------------------------------
Nivå 2
-----------------------------------------------
Nivå 3
-----------------------------------------Hög
Innehåll
Du har skrivit en krönika där dina tankegångar framgår.    Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar, till exempel av personer, miljöer och händelser.  Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. 
Du har skrivit en krönika där dina tankegångar tydligt framgår.    Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, till exempel av personer, miljöer och händelser.  Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. 
Du har skrivit en krönika där dina tankegångar tydligt framgår.  Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, till exempel av personer, miljöer och händelser.  Innehåll och form i din text fungerar väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas. 
Struktur och textbindning 
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.  
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.    Texten har en struktur som passar en krönika (rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och en effektfull avslutning.)    Texten är styckeindelad. 
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.    Texten är välstrukturerad (exempelvis genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning)    
Språk, stil och normer 
Ordvalet är enkelt.      Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.    Tempus fungerar i huvudsak.     Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. 
Ordvalet är varierat och passar en krönika (exempelvis med läsartilltal, bildspråk och humor).    Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad (innehåller korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt).    Tempus fungerar relativt väl.     Du följer i relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. 
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.    Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad (innehåller korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt).    Tempus fungerar väl.    Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.    Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. 
Respons 
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.  Om du fått respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett i huvudsak fungerande sätt.  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: