Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik åk3

Skapad 2020-12-06 16:28 i Väskolan Kristianstad
Bedömningsmatris utifrån Skolverkets skriftliga bedömningsstöd i matematik för år 3.
Grundskola 3 Matematik

Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. Materialet kan användas tillsammans med Skolverkets bedömningsstöd Bedömning för lärande i matematik årskurs 1–9. Materialet har utvecklats på uppdrag av Skolverket av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tals värde
3. Likhetstecknet
4. Storleksordna tal
4. Bråk
4. Beräkna, multiplikation/division
5. Beräkna, addition
5. Tallinje
5a/b/c. Bråk
6. Beräkna, subtraktion
6. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Problemlösning
7. Likhetstecknet, addition/subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Problemlösning
8. Problemlösning
8. Beräkna, division
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: