Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik

Skapad 2020-12-06 19:17 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Arbetsmatris
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen blir formativ om vi använder den till att se utvecklings - och förbättringsområden

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt och väljer en effektiv metod Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Metod, kvalitén på metoder och strategier
  • Ma
Du har valt några metoder och gjort i huvudsak korrekta beräkningar
----->
Du har valt och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
----->
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
  • Ma
Du har kunskap om något matematiskt begrepp vilket du visar genom att skriva en förklarande text.
----->
Du har goda kunskap om matematiska begrepp och visar det genom att förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt.
----->
Du har mycket goda kunskap om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
  • Ma
  • Ma
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
----->
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
----->
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang.
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
  • Ma
  • Ma
Din redovisning omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjligt att följa och du förstår det matematiska språket.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, och redovisningen är tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: