Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet, åk 5.

Skapad 2020-12-06 20:13 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Matris för koordinatsystem och proportionalitet, åk 5.
Grundskola 5 Matematik

Matris för koordinatsystem och proportionalitet, åk 5.

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
  • Ma
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem väl, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
Du behöver utveckla din förmåga att tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, tolka resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar på välutveckat sätt enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar på välutveckat sätt resultat samt drar relevant slutsats.
Begrepp
Du är på väg att kunna storleksordnar enkla positiva och negativa heltal.
Du kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal.
Du kan storleksordna enkla positiva och negativa heltal på välutvecklat sätt.
Du är på väg att kunna placera enkla positiva och negativa heltal på tallinje.
Du placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinje.
Du placerar enkla positiva och negativa heltal på tallinje på välutvecklat sätt.
Metod
  • Ma  4-6
Du är på väg att kunna ritar koordinatsystem och graderar axlarna och rita och ange punkter i ett koordinatsystem.
Du ritar koordinatsystem och graderar axlarna och ritar samt anger punkter i ett koordinatsystem.
Du kan på ett välutvecklat sätt rita koordinatsystem och gradera axlarna samt rita och ange punkter i ett koordinatsystem.
  • Ma  4-6
Du är på väg att kunna läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
Du kan läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
Du på ett välutvecklat sätt läsa av och tolka enkla data från grafer och rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
  • Ma  4-6
Du är på väg att kunna använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Du kan använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Du kan på ett välutvecklat sätt använda enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Kommunikation och resonemang
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
Du beskriver/redovisar kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler.
  • Ma
  • Ma
  • Ma
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Du för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Du kan på ett välutvecklat sätt föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: