Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kommunikation

Skapad 2020-12-07 12:08 i Norrsätraskolan Sandviken
En matris som förtydligar hur man "visar hur man tänker"
Grundskola 4 – 6 Matematik

Hur kommunicerar jag hur jag tänker då jag räknar matematik

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriver uträkningar
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag visar något sätt jag löst uppgiften på.
(Utöver E-nivå) Jag löser uppgiften med tydliga uträkningar där jag redovisar steg för steg hur jag tänkt.
(Utöver E och C-nivå) Jag använder räknesätt, metoder och symboler som bäst passar till uppgiften.
Struktur
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag har 2-3 rutor mellan mina olika uträkningar. Jag har 3 rutors mellanrum mellan mina uträkningar och mitt svar. Jag har 3 rutor mellan svaret och linjen. Ja har uppgiftens nummer i marginalen, jag suddar ordentligt och drar linjer med linjal
(Utöver E-nivå) Jag börjar skriva längst till vänster samt att jag skriver rakt och tydligt så att andra kan läsa. A/B/C - uppgifter är tydligt markerade. Exempel: A)
(Utöver E och C - nivå) Jag skriver i rutorna.
Förklarar
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag förklarar i mitt svar vad jag räknat ut med eventuell enhet.
(Utöver E - nivå) Jag redogör för vad någon av mina uträkningar står för.
(Utöver E och C - nivå) Jag visar med en tydlig röd tråd genom uppgiften hur jag tänker och redogör hela tiden för mina uträkningar.
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och liknande
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag ritar bild, symbol, tabell, graf eller liknande i enklare uppgifter där det tydligt framgår att någon specifik uttrycksform ska användas
(Utöver E - nivå) Jag ritar tydligt, med raka linjer och exakta mått.
(Utöver E och C - nivå) Jag använder bild, symbol, tabell, graf eller liknande i problemlösning då jag löser uppgiften eller förtydligar min lösning och där det inte tydligt framgår att någon specifik uttrycksform ska användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: