Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2020-12-07 13:24 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Recension
Grundskola 7 – 9 Svenska

Recension

Komplettering krävs
E
C
A
Koppling till uppgiften
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll
Komplettering krävs. Se kommentar.
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Struktur
Komplettering krävs. Se kommentar.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv inledning och en genomtänkt avslutning.
Textbindning
Komplettering krävs. Se kommentar.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Komplettering krävs. Se kommentar.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av recensionen.
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av recensionen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter recensionen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Komplettering krävs. Se kommentar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: