Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassikerläsning

Skapad 2020-12-07 14:26 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

E
C
A
Innehåll
Du diskuterar eller argumenterar översiktligt utifrån några aspekter huruvida romanen du läst är en klassiker eller inte och resonerar dig fram till ett eget ställningstagande.
Du diskuterar eller argumenterar utförligt utifrån flera olika aspekter huruvida romanen du läst är en klassiker eller inte och resonerar dig fram till ett underbyggt eget ställningstagande.
Du diskuterar eller argumenterar utförligt och nyanserat utifrån flera aspekter huruvida romanen du läst är en klassiker eller inte, och resonerar dig fram till ett väl underbyggt eget ställningstagande.
Disposition
Din text har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Din text är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning liksom korrekt styckeindelning.
Texten är väldisponerad genom effektiv och välformulerad inledning och avslutning och textens olika delar binds samman genom väl fungerande textbindning och styckeindelning.
Språk
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar och delvis anpassat till syftet att resonera och/eller argumentera
Språket är klart och bär upp ditt resonemang. Stilen är anpassad till syftet att resonera och/eller argumentera.
Språket är välformulerat, klart och träffsäkert. Stilen är väl anpassad till syftet att resonera och/eller argumentera.
Helhetsbedömning
Din text är delvis anpassad till syftet att diskutera och/eller argumentera kring frågan huruvida verket du läst kan betraktas som en klassiker eller inte, och skulle kunna publiceras på Skolverkets hemsida efter viss bearbetning.
Din text är anpassad till syftet att diskutera och/eller argumentera kring frågan huruvida verket du läst kan betraktas som en klassiker eller inte och skulle kunna publiceras på Skolverkets hemsida efter bara smärre förändringar.
Din text är väl anpassad till syftet att diskutera och/eller argumentera kring frågan huruvida verket du läst kan betraktas som en klassiker eller inte, och skulle i princip kunna publiceras på Skolverkets hemsida utan någon bearbetning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: