Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - Kristendomens historia

Skapad 2020-12-07 17:42 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömning av muntlig presentation
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap

Baskunskaper i samband med muntlig presentation

Detta behöver du arbeta mer med
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Din presentation är alltför rörig och det är svårt att följa med i dina tankar och förstå de kunskaper du vill fömedla.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Du visar inte att du har förberett dig såpass väl att du kan framföra din del på ett sätt så att åhöraren lätt kan följa med i det du berättar om.
Du visar lite språklig osäkerhet ibland, men budskapet går fram och det är lätt att förstå det du vill säga. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och du förklarar för åhörarna vad dessa begrepp betyder.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang och du förklarar tydligt vad dessa begrepp betyder.
Sakkunskap, fakta och förklaringar
Du visar inte att du riktigt behärskar de kunskaper du ska förmedla till åhöraren.
Du visar att du i stort kan ditt ämne och vet vad du talar om. Åhöraren kan följa med i din redogörelse och du lämnar i viss mån svar på uppgiftens frågeställningar.
Din presentation ger en god helhetsbild i ämnet och du kan ge konkreta exempel, som ger tydligare förståelse för ämnet.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Kontakt med publiken
I princip ingen ögonkontakt med publiken och/eller alltför tyst/otydligt tal. Ditt kroppsspråk tar uppmärksamhet från det du ska framföra.
Du har viss ögonkontakt med publiken . Ibland dock innantill-läsning och/eller visst tittande på skärmduken, så att ryggen nästan vänds mot publiken eller att du har blicken riktad åt bara ett håll (t ex på läraren).
Du har för det mesta ögonkontakt med publiken. Ditt anförande är relativt ledigt och du talar med varierande röstläge och tonfall, så det blir intressant att lyssna.
Du visar att du kan göra en muntlig presentation på ett ledigt och avspänt sätt. Du är väl förberedd och talar fritt från manus (även om du kanske konsulterar dina flash-cards någon gång).
Att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse
Sammanfattande omdöme:
Du visar ännu inte att du har förbett dig tillräckligt vad gäller faktastudier och/eller att träna på att berätta utan att läsa innantill.
Du visar att du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Digital presentation
Presentationen innehåller alltför mycket text på varje slide.
Presentationen är ett stöd för lyssnaren och innehåller bilder som relaterade till det du berättar om. Dina slides innehåller inte för mycket text.
Presentationen är ett gott stöd för åhöraren och innehåller en lagom mängd text och relevanta bilder. Alla svåra ord/begrepp som står i den förklaras.
Presentationen är visuellt tilltalande och väl avvägd och innehåller främst relevanta bilder eller filmklipp, som understryker fakta och ger en större förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: