Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra

Skapad 2020-12-07 17:33 i Öjersjö Storegård Partille
Matematik -
Grundskola 6 – 9 Matematik

Matematikämnet innehåller många delar t.ex. att räkna rätt, att förstå och använda olika begrepp. Det handlar också om att välja den lämpligaste metoden i sammanhanget, att lösa problem, att bedöma rimligheten i uträkningar och att reflektera över hur matematiska modeller kan användas i många skilda sammanhang. Vi tränar också på att resonera och förklara tankar och metoder. Med hjälp av matrisen kan du fundera över dina kunskaper och färdigheter i matematik.

Viktigt:
att känna igen mönster, att skriva och förstå uttryck, förenkla uttryck, använda variabler, skriva och lösa ekvationer med balansmetoden, använda ekvationer för att lösa vardagliga problem, skriva tydligt med uttryck, ekvationslösning och svar.

>>
>>>
>>>>
Begrepp
Jag förstår matteorden.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Jag kan räkna rätt.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Jag kan tänka ut lösningar.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
Resonemang
Jag kan resonera om matte.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Kommunikation
/Argumentation Jag kan förklara hur jag menar.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: