Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljudet och örat

Skapad 2020-12-07 19:13 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 – 9 Fysik Biologi

Vi har arbetat med många sidor av fenomenet ljud: experiment för att undersöka vad ljud är, och hur ljud och toner skapas. Vi har arbetat med viktiga begrepp och tränat på beräkningar om ljudhastighet, våglängd m.m. Vi har mätt och samtalat om buller, decibelmätningar och hörselskador. Vi har undersökt hur vår hörsel och öronen fungerar genom experiment, filmer, texter och resonemang.

Jag har en grund...
E-nivå
Jag utvecklar...
C-nivå
Jag behärskar...
A-nivå
Fakta och argument
Begrepp: frekvens, våglängd, ljudhastighet, ultraljud, infraljud, ton, buller, resonans, örats delar och funktion.
*Jag har grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner. *Jag kan göra enkla beräkningar av ljudets hastighet.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar med hjälp av naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag kan göra beräkningar omkring ljud, frekvens, våglängd m.m.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och källor.
Undersökningar
Egna undersökningar av instrument, ljudkällor, tonhöjd, frekvens, bullernivåer, örat m.m.
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder naturvetenskapliga verktyg och instrument *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna hypoteser och frågeställningar och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Människan och naturen
Buller, hörselskador och tinnitus och hur det kan påverka människors liv.
*Jag ger exempel på hur människan påverkar och påverkas av sin ljudmiljö.
*Jag resonerar omkring hur människans arbete och livsstil påverkar miljö, hälsa och samhälle.
*Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till en god miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: