Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-12-07 19:31 i Väskolan Kristianstad
Kemi åk 6
Grundskola 6 Kemi

Tema: Ämnen runt omkring oss

Jag ...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kan förklara skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening genom att ...
  • Ke  E 6
ge enstaka exempel på grundämne och kemisk förening
ge flera exempel på grundämnen och kemiska föreningar samt på ett enkelt sätt förklara skillnaden
ge flera exempel på grundämnen och kemiska föreningar samt på ett utförligt sätt förklara skillnaden
kan berätta om kolets kretslopp genom att
  • Ke  E 6
på ett enkelt sätt förklara det naturliga kretsloppet
på ett enkelt sätt förklara det naturliga kretsloppet och hur vi människor påverkar
på ett utförligt sätt förklara det naturliga kretsloppet och hur vi människor påverkar
kan förklara människans användning av metaller genom att ...
  • Ke  E 6
ge något exempel på en metall och någon egenskap hos den samt vad vi använder den till
ge flera exempel på metaller och deras egenskaper samt vad vi använder dem till
ge flera exempel på metaller och deras egenskaper, vad vi använder dem till och varför vi behöver återvinna dem
kan förklara hur man får fram metaller ur malmer genom att ...
  • Ke  E 6
  • Ke  E 6
berätta på ett enkelt sätt från gruva till metall med enstaka av orden dagbrott, gruva, brytning, malm, mineral, magnetit, anrikning, masugn, tackjärn, slagg, färskning, legering
berätta på ett tydligt sätt från gruva till metall med några av orden dagbrott, gruva, brytning, malm, mineral, anrikning, masugn, tackjärn, slagg, färskning, legering
förklara på ett utförligt sätt från gruva till metall med ex. orden dagbrott, gruva, brytning, malm, mineral, anrikning, masugn, tackjärn, slagg, färskning, legering
använder ord och begrepp som tillhör temat ...
  • Ke  E 6
ibland
ofta
alltid

Jag ...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
... kan göra en enkel undersökning som jag fått en planering till genom att ...
  • Ke  E 6
till viss del följa instruktionen för uppgiften och genomför den inomhus
följa instruktionen för uppgiften och genomför den inomhus och utomhus
följa instruktionen noggrant för uppgiften och genomför den inomhus och utomhus
...använder materialet för undersökningen på ...
  • Ke  E 6
ett för uppgiften enkelt sätt
ett för uppgiften genomtänkt sätt
ett för uppgiften utvecklat sätt
... jämföra din dokumentation med en kamrats och ...
  • Ke  E 6
  • Ke  E 6
hitta någon likhet eller skillnad och skriva om det i din dokumentation
hitta både någon likhet och någon skillnad och skriva om det i din dokumentation
hitta både någon likhet och någon skillnad och beskriva dem i din dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: