Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik: muntligt anförande

Skapad 2020-12-08 11:06 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Centralt innehåll

  • Sve  -   Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
Ej deltagit
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 1
Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen [...]
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Förmåga 3
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig [...] framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
Eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
Eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: