Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och samtal

Skapad 2020-12-09 12:29 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

På väg
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Presentation
Eleven förbereder och genomför en enkel presentation av sina tankar och åsikter om sitt ämne.
Eleven förbereder och genomför en utvecklad presentation av sina tankar och åsikter om sitt ämne.
Eleven förbereder och genomför en välutvecklad presentation av sina tankar och åsikter om sitt ämne.
Presentationen har en i huvudsak fungerande struktur.
Presentationen har en relativt väl fungerande struktur. Exempelvis så presenteras ämnet på ett intresseväckande sätt.
Presentationen har en väl fungerande struktur. Exempelvis så finns det en tydlig och intresseväckande inledning och avslutning.
Presentationen har ett i huvudsak fungerande innehåll. Vissa åsikter och tankar om ämnet framförs.
Presentationen har ett relativt väl fungerande innehåll. Relativt väl underbyggda tankar och åsikter om ämnet framförs.
Presentationen har ett väl fungerande innehåll. Väl underbyggda tankar och åsikter om framförs.ämnet
Delta i samtal
Eleven samtalar om och diskuterar ämnet framtid genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Eleven ställer enkla och relevanta frågor.
Eleven samtalar om och diskuterar ämnet framtid genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Eleven ställer utvecklade och relevanta frågor.
Eleven samtalar om och diskuterar ämnet framtid genom att ställa frågor och framföra åsikter utifrån givna påståenden. Eleven ställer välutvecklade och relevanta frågor.
Elevens åsikter framförs med argument som är enkla eller till viss del underbyggda.
Åsikterna framförs med argument som är utvecklade eller relativt väl underbyggda.
Åsikterna framförs med argument som är välutvecklade och väl underbyggda.
Leda diskussion
Eleven kan till viss del föra samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan föra samtalet och diskussionen framåt genom att svara på frågor, ställa följdfrågor och vara aktiv.
Eleven kan föra samtalen framåt och fördjupa eller bredda diskussionerna genom att exempelvis föröka involvera alla i samtalet och lyhört följa upp deltagarnas inlägg.
Leda diskussion
Eleven gör ett försök till sammanfattning.
Eleven gör en sammanfattning av vad som sagts, men får inte med allt.
Eleven gör en väl avvägd sammanfattning och får med det viktigaste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: