Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva saga

Skapad 2020-12-10 07:52 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsmatris i svenska för momentet skriva (saga)

Rubrik 1

------>
----->----->
----->----->----->
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Du följer instruktionen. texten fungerar relativt väl som en saga.
Du följer instruktionen. texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Du skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex.miljö och karaktärer samt enkla berättargrepp.
Du skriver en saga med utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex.miljö och karaktärer samt utvecklande berättargrepp.
Du skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex.miljö och karaktärer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel.Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen urskiljbar Textbindningen är utvecklad
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad t.ex.genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: