Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er - Idrott och hälsa år 2 20/21

Skapad 2020-12-11 15:16 i Esperedskolan Halmstad
Idrott och hälsa år 2 20/21
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa år 2

Grund
Utmaning 1
Rörelse
Jag deltar i rörelseaktiviteter (ibland till musik) där jag får träna mina grovmotoriska grundformer till exempel springa, hoppa och klättra i olika redskapsbanor.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter (ibland till musik) där jag får träna mina grovmotoriska grundformer till exempel springa, hoppa och klättra i olika redskapsbanor.
Lekar
Jag deltar i enkla lekar och spel och följer oftast reglerna.
Jag deltar aktivt i enkla lekar och spel och följer oftast reglerna.
Att orientera
Jag kan orientera mig i min närmiljö (skidbacken) och kan förstå enkla kartors uppbyggnad.
Friluftsliv och utevistelse
Jag deltar i lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider både på idrottslektioner och i vårt uteklassrum.
Friluftsliv och utevistelse vt-21
Jag deltar i de lekar och andra aktiviteter, med rätt utrustning, som vi har på isbanan.
Allemansrätten vt-21
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om allemansrättens grunder och kan tillämpa detta när jag leker i vårt uteklassrum.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: