Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 HT20

Skapad 2020-12-11 18:31 i Stenkulan Lerum
Matris visar elevens bedömda förmåga baserat på arbetet inom arbetsområdena: - "Samband och Förändring" - "Geometri"
Grundskola 9 Matematik
På väg
E
C
A
Begrepp
Förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Grundläggande
God
Mycket god
Metod
Förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Grundläggande
God
Mycket god
Problemlösning
Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Grundläggande
God
Mycket god
Resonemang
Förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Grundläggande
God
Mycket god
Kommunikation
Förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Grundläggande
God
Mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: