Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta om ett landskap i Google Sites

Skapad 2020-12-13 19:39 i Sofiehemsskolan Umeå
Grundskola 4 Svenska

Efter att ha övat på att ta stödord ur faktatexter enligt "Läsförståelse Fakta A" och arbetsområdet "Sverige" i geografi får du fördjupa dig om ett svenskt landskap. Du får söka fakta i böcker och på nätet, skriva ned stödord och sammanställa till faktatexter i en egen Google Site.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hela meningar
Skriver med enstaka ord så det blir svårt för läsaren att förstå vad som menas. T.ex. Skog, guld, vattenkraft.
Skriver med hela meningar men det kan ibland bli svårt för läsaren att förstå, t.ex.: Det finns skog, guld och vattenkraft.
Skriver med hela meningar så läsaren förstår, t.ex: I Västerbotten finns flera naturtillgångar, till exempel skog, guld och älvar som producerar vattenkraft.
Löpande text (obs! gäller ej första sidan: "Korta fakta"
Skriver ord eller meningar i punktform, t.ex.: • Västerbotten har kust. • Västerbotten har odlingsmark. • Det finns mycket skog där.
Skriver i ibland i punktform och ibland med löpande text
Skriver löpande text, t.ex.: I Västerbotten finns flera olika naturtyper. I öster finns kusten och inåt landet blandas odlingsmark och skogar.
Stor bokstav i början av meningar
Oftast inte
Oftast
Alltid
Stor bokstav i början av egennamn (t.ex. Elisabeth, Umeå, Västerbotten, Umeälven, Ikea)
Oftast inte
Oftast
Alltid
Avslutar meningar med punkt
Ibland och ibland inte
Alltid
Alltid och har ett mellanslag innan nästa mening börjar.
Sammanställa fakta
Läser fakta men vet inte hur du ska sammanställa till faktatext
Skriver av det som står i böcker eller på hemsidor
Läser fakta och återberättar med egna ord
Källhänvisning
Har inte med källor
Har med källor men skriver inte fullständig information om dem
Skriver källor med titel, författare och utgivningsår eller hemsidors namn och när jag läste informationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: