Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAALAS0

Skapad 2020-12-14 11:12 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Lastbilar & Mobila Maskiner: Verkstad & Elteknik
Gymnasieskola 2 – 3

Lastbilar & Mobila Maskiner: Verkstad & Elteknik

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Verkstadsutrustning
Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.
Ergonomi
Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar som är inrättade för lastbilar eller mobila maskiner.
Säkerhet
Brandredskap, nödstopp, utrymningsvägar och brandceller.
Arbetsmiljö
Metoder som tillämpas för struktur, ordning och effektiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Hantering Farliga ämnen
Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, däribland vätskor, oljor, gaser och tryckkärl
Kostnad Underhåll verkstad
Kostnader för drift och underhåll av fordonsverkstadens lokaler och utrustning samt konsekvenser av driftsstörning och bristande underhåll.
Metoder verktyg
Metoder för användning av hand- och specialverktyg, bransch-anpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.
El Mätteknik. CAN LIN MOST
Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.
El schema
Elscheman, deras uppbyggnad och olika symboler samt vanligt förekommande elektriska komponenter i fordon, bland annat batteri, kablage, kontaktdon, givare, sensorer och styrenheter.
Säkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Brand Säkerhet
Brandförebyggande åtgärder och åtgärd vid brand.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet i en fordonsverkstad.
Problemlösningar
Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra
Tekniska begrepp
Tekniska begrepp och uttryck när det gäller utrustning och verktyg samt olika arbetsprocesser inom fordonsverkstaden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: