Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1700- och 1800-talet

Skapad 2020-12-14 11:44 i Dalabergsskolan Uddevalla
Historia 1700- och 1800-talet
Grundskola 6 Historia

Historia 1700- och 1800-talet

Rubrik 1

har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Globalt utbyte
järnexport Ostindiska kompaniet
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för det globala utbytet Sverige hade med övriga världen under denna tid.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för det globala utbytet Sverige hade med övriga världen under denna tid.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för det globala utbytet Sverige hade med övriga världen under denna tid.
Jordbrukets omvandling
händelser/utveckling/konsekvenser
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för jordbrukets omvandling och vilka konsekvenser det fick för människorna.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för jordbrukets omvandling och vilka konsekvenser det fick för människorna.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för jordbrukets omvandling och vilka konsekvenser det fick för människorna.
Folkökningen
samband/orsak konsekvens
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för orsaker till folkökningen och dess konsekvenser för olika människor/grupper.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för orsaker till folkökningen och dess konsekvenser för olika människor/ grupper.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för orsaker till folkökningen och dess konsekvenser för olika människor/ grupper.
Framväxten av parlamentarism
händelse/utveckling
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur parlamentarismen växte fram i Sverige.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för hur parlamentarismen växte fram i Sverige.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för hur parlamentarismen växte fram i Sverige.
Källor
olika källmaterial
Du har förmåga att använda källmaterial och kan föra enkla resonemang om användbarheten.
Du har förmåga att använda källmaterial och kan föra utvecklade resonemang om användbarheten.
Du har förmåga att använda källmaterial och kan föra välutvecklade resonemang om användbarheten.
Gestalter under tidsepoken
kungar, vetenskapsmän, uppfinnare med flera
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera personer som var framträdande under tidsepoken.
Ämnesspecifika ord
samtala, diskutera, motivera, uttrycka egna åsikter
Du använder ett fåtal ord som är specifika för arbetsområdet.
Du använder flera ord som är specifika för arbetsområdet.
Du har ett varierat ordval som är specifikt för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: