Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Skönlitteratur- noveller

Skapad 2020-12-15 10:11 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Arbete med tre noveller.

Centralt innehåll

  • Sve  -   Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Sve  -   Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Prövas ej i uppgiften: Väl utvecklat
Förmåga 5
Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i de tre novellerna. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet de tre berättelserna. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Förmåga 6
Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
Eleven reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Förmåga 7
Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Eleven kan översiktligt återge innehållet de tre novellerna. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i de tre novellerna. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: