Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test2-Språkmedvetenhet

Skapad 2020-12-15 14:08 i Drottningholms förskola Ekerö
Matris för undervisning och lärande och den röda tråden
Förskola
Visar intesse
Visar viss förståelse
Visar förståelse
Visar förmåga
Aspekt 1
Metaspråklig uppmärksamhet/medvetenhet
  • Lpfö 18
Känner igen första bokstaven i sitt namn Upprepar rim och ramsor Nonsensrim Visar intresse för ordbilder
Kan vissa bokstäver Kan skriva sitt namn med hjälp Rimmar med viss hjälp, upprepar rim Känner igen ordbilden på sitt namn Delar upp orden i stavelser
Känner igen hur de flesta bokstäver låter Kan skriva sitt namn med viss hjälp Rimmar utan hjälp Skriver enklare ord med hjälp av ordbilder Delar upp och sätter samman ord i ljud Känner igen läsriktning
Kan alla bokstäver och vet hur de låter Kan skriva sitt namn själv Kan rimma och komma på nya rim Skriver enklare ord själv Kan ta isär och sätta ihop ord på egen hand Ljudar samman ord Skillnader och likheter, gemener och versaler Skrivriktning Kan urskilja första språkljudet i ett ord Kan ange vad som står i ordbilder
Förståelse
  • Lpfö 18
Visar hur böcker fungerar Samtalar om det som händer, ex ber om mat Tolkar bilder Tolkar enklare berättelser Benämner föremål i sin vardag
Samtalar om det som händer, ex ber om mat med flerords meningar Tolkar bilder, tecken och symboler Tolkar enklare berättelser och kan fråga om vad som händer Benämner föremål i sin vardag på ett adekvat sätt Talar med hela meningar
Berätta en historia eller en upplevelse med inledning-handlin-slut Kommunicera budskap och avläser budskap från andra Bidrar med ideer i samtal om texter Lägga bilder i berättarordning
Förutspår vad som ska hända i en berättelse Kan konstruera en berättelse med en röd tråd och handling För enkla resonemang om texters innehåll med andra Kan förstå en enklare instruktion
Språkglädje och använbarhet
  • Lpfö 18
Visar uppmärksamhet och intresse vid högläsning. Använder låtsasläsande i sina lekar
Experimenterar spontant med språket, ord, ljud, Berättar berättelser om sig själv och andra
Experimenterar spontant med språket, ord, ljud, bokstäver Berättar berättelser om sig själv och andra i drama och lek
Skriver spontant egna kortare berättelser eller meddelanden med viss hjälp Diskuterar innehållet i högläsning spontant utifrån egna erfarenheter Använder högläsningens inehåll spontant i egna lekar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: