Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2020-12-15 14:54 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
En matris baserad på resultat på prov samt prestationer under lektionerna.
Grundskola 4 Matematik

Matris är baserad på resultat på provet samt på prestationer under lektionerna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska metoder
Uppgift 1, 2, 3, 4 Kvalitén på de metoder som du använder och hur väl du använder dem
Du är säker på en metod för åtminstone tre av de fyra räknesätten.
Du är säker på en metod för att göra beräkningar med de fyra olika räknesätten men kan även till viss del använda någon alternativ metod.
Du behärskar olika metoder för att göra beräkningar med de fyra räknesätten.
Kommunicera matematik skriftligt och använda ord och begrepp
Uppgift 1-10 Kvalitén på dina redovisningar av uppgifterna.
Dina lösningar går till stor del att följa men har vissa brister. Du använder eller visar att du förstår något/några ord eller begrepp.
Dina lösningar går att följa och är korrekta. Du använder och förstår flera olika begrepp.
Dina lösningar är utförliga och tydliga och i viss mån effektiva. Du använder och förstår med säkerhet olika begrepp.
Problemlösning
Uppgift 6 - 10 Hur väl du löser problem genom välja någon strategi och redovisa dina uträkningar.
Du har en tanke om hur problemet kan lösas. Du får inte fram ett korrekt svar och/eller har mycket bristande redovisning om hur du kom fram till svaret.
Du löser uppgiften och får fram ett korrekt svar. Dock finns brister i din redovisning av de olika stegen i din lösning
Du löser uppgiften och får fram ett korrekt svar. Du redovisar tydligt de olika stegen i beräkningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: