Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik taluppfattning ht åk 2

Skapad 2020-12-15 19:54 i Olandsskolan Östhammar
Bedömningsmatriser Lgr11 åk 2 enligt Skolverkets bedömningsstöd (2019) i taluppfattning ht åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 2

Åk 2

Matrisen är gjord utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2. Uppgiften är skriftlig.
Nivå 1
Skolverkets "lägre nivå".
Nivå 2
Skolverkets "mellannivå".
Nivå 3
Skolverkets "högre nivå".
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50).
Jag kan talens grannar (0-200).
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25).
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50).
Tals värde - talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20).
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50).
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100).
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med lättare multiplikationstal.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20.
Likhetstecknets betydelse.
addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-7.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-30.
Likhetstecknets betydelse
subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse i subtraktioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-25.
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100 samt visa hur jag löser uppgiften.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200 samt visa hur jag löser uppgiften.
Beräkna.
olika uttrycksformer addition och subtraktion
Jag kan visa hur jag löser uppgiften och skriver svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: