Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2020-12-16 09:13 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi

Geografi

På väg...
E
C
A
Geografins begrepp
  • Ge  7-9
Eleven nämner inga geografiska begrepp.
Eleven nämner några begrepp i rätt sammanhang. Eleven förklarar inte begreppen särskilt ingående men användningen av begreppen visar att eleven förstår innebörden till viss del.
Eleven nämner några begrepp och förklarar dem ganska övergripande. Eleven är inte helt flytande i sin förklaring av begreppen och det finns fortfarande en viss osäkerhet kring definitionerna.
Eleven använder rätt begrepp vid rätt tillfälle och begreppen hjälper diskussionen framåt. Utan större svårigheter lyckas eleven förklara begreppen korrekt.
Livsmiljöer
  • Ge  7-9
Eleven kan berätta var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, men inte berätta hur handeln förändrats över tid eller tala om orsaker till och konsekvenser av att handelsmönstret ser ut som det gör.
Eleven kan tala om var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Eleven kan också beskriva enkla geografiska mönster av handel och tala om hur dessa mönster förändrats över tid samt ge exempel på orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan tala om var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel. Eleven kan också redogöra varför dessa mönster ser ut som de gör och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan tala om var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation. Eleven kan också tala om varför dessa mönster ser ut som de gör och hur de har förändrats över tid samt ge exempel på flera olika orsaker till och konsekvenser av detta.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
  • Ge  7-9
  • Ge  7-9
  • Ge  7-9
Eleven talar inte om några orsaker till och/eller konsekvenser av befolkningsfördelningen i världen.
Eleven kan tala om någon enkel orsak till varför befolkningen är fördelad som den är i världen samt ge ett exempel på vilka konsekvenser befolkningsfördelningen leder till för människor, samhälle och natur.
Eleven kan tala om flera orsaker till varför befolkningen är fördelad som den är i världen samt ge några exempel på vilka konsekvenser befolkningsfördelningen leder till för människor, samhälle och natur.
Eleven kan tala om flera orsaker till varför befolkningen är fördelad som den är i världen samt ge exempel i flera led på vilka konsekvenser befolkningsfördelningen leder till för människor, samhälle och natur.

Historia

På väg...
E
C
A
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmmningar
  • Hi  7-9
Eleven visar inte några faktakunskaper om den industriella revolutionen och kan därmed inte tala om varför revolutionen startade eller vilka konsekvenser revolutionen haft för samhället eller människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har grundläggande faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge något exempel på varför revolutionen startade samt tala om vilka konsekvenser revolutionen ledde till för samhället och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge något utvecklat exempel på varför revolutionen startade samt ge exempel på flera konsekvenser revolutionen ledde till för samhället och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge flera utvecklade exempel på varför revolutionen startade samt ge underbyggda exempel på flera konsekvenser revolutionen ledde till för samhället, människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer inom migration och levnadsvillkor
  • Hi  7-9
  • Hi  7-9
Eleven kan inte berätta om någon historisk utveckling vad gäller migration, levnadsvillkor och/eller befolkningstillväxt.
Eleven kan berätta om den historiska utvecklingen inom migration, levnadsvillkor och/eller befolkningstillväxt. Eleven kan också tala om någon tänkbar fortsättning på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med enkla hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan berätta övergripande om den historiska utvecklingen inom migration, levnadsvillkor och/eller befolkningstillväxt. Eleven kan också tala om flera tänkbara fortsättningar på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med utvecklade hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan berätta övergripande om den historiska utvecklingen inom migration, levnadsvillkor OCH befolkningstillväxt. Eleven kan också tala om flera tänkbara fortsättningar på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med välutvecklade hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: