Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikmatris åk. 9 20/21

Skapad 2020-12-16 09:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
MUSIK 7 – 9 ht -2020
Grundskola 7 – 9 Musik
Betyget F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sjunga
Deltar i gemensam sång
Följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Följer med säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Spela melodier, bas- & slagverks-stämmor
Kan spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med viss timing. Dessutom spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing. Dessutom spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
Kan spela enkla melodier, bas och slagverksstämmor med god timing. Dessutom spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Ackompanjera på ackordinstrument
Gitarr - Keyboard
Ackompanjerar och byter ackord med visst flyt.
Ackompanjerar och byter ackord med relativt gott flyt.
Ackompanjerar med passande karaktär och byter ackord med gott flyt.
Musikaliskt uttryck och ger omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ger enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikens olika funktioner och betydelse för individer och samhällen förr och nu.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Urskilja och jämföra musik i olika genrer, epoker och kulturer
Urskiljer och jämför i viss utsträckning.
Urskiljer och jämför i relativt hög utsträckning
Urskiljer och jämför i hög utsträckning.
Urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Urskiljer och beskriver med viss säkerhet.
Urskiljer och beskriver med relativt god säkerhet.
Urskiljer och beskriver med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: