Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2020-12-17 09:06 i Linehedsskolan Halmstad
En bedömningsmatris som sträcker sig från Åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag försöker hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och samspelar med lagkamrater. Jag hanterar med- och motgångar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag rör mig fritt till musik. Jag härmar enkla rörelser till musik
Jag deltar i och utför enkla danser och rörelser till musik.
Jag rör mig till musik och följer takt och rytm.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kontrollerar den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer
Hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Jag deltar i övningar som lär mig hantera nödsituationer i vatten och på land.
Jag vet hur man ska larma vid en nödsituation och jag vet hur jag ska hantera t.ex en hansalina, isdubbar, livboj och "förlängda armen".
Jag både hanterar och redogör muntligt för hur jag gör och samtidigt använder mig av begreppen, hansalina, isdubbar, livboj och "förlängda armen".
Hälsa
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag förklarar på ett enkelt sätt skillnaden mellan att äta nyttigt och onyttigt.
Jag förklarar hur jag upplever olika rörelseaktiviteter(friidrottsgrenar, lekar, redskapsövningar m.m.) och beskriver hur dessa aktiviteter tillsammans med kost kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag reflekterar och använder tillhörande ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex.stretching, träningsvärk. "Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler," jag har pressat mig själv," jag har svettats, "jag har fått en hög puls"). Jag förklarar hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag använder mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor. Jag hanterar och ritar enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och använder lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: