Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsuppgift/Bokanalys "När hundarna kommer"

Skapad 2020-12-18 08:15 i Nolhagaskolan Alingsås
Reflektionsuppgift/Bokanalys
Grundskola 7 – 9

Bedömningsmatris för skrivuppgift kopplad till "När hundarna kommer" där du ska analysera och reflektera över innehållet och karaktärer i boken. Du kan/ska även källhänvisa till en artikel om boken, Veckans brott och P3-dokumentär.

Eleven behöver träna mer på detta
E
C
A
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse
Resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källhänvisning
Eleven har inte använt artikeln, P3-dokumentär eller Veckans brott. Eleven har inte gett några exempel/citat från boken "När hundarna kommer" för att stödja sin analys/sina reflektioner. Alternativt så har eleven använt ovanstående men inte källhänvisat. Därför kan det vara otydligt vad som är hämtat från en källa och vad som är elevens kommentarer/reflektioner.
Eleven kan [...] och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor [...] Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan [...] sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor [...] Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan [...]sammanställa information från ett varierat urval av källor [...]Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: