Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska åk 5 - Monstret

Skapad 2020-12-19 17:12 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt / mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
relativt tydligt/tydligt innehåll och relativt väl/väl fungerande struktur samt förhållandevis god/god språklig variation
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet / god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad/välutvecklad handling
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt sätt / ändamålsenligt och effektivt sätt
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
utvecklade / välutvecklade omdömen ... relativt väl / väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: