Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktabok

Skapad 2020-12-21 10:48 i Åledsskolan Halmstad
Denna matris visar vilka kunskaper de visat under tiden vi arbetat med att göra en egen faktabok. Har sökt efter bilder som de sparat ner. De har använt appen BookCreater. De har använt sig av faktamall samt använt stödorden och gjort de till meningar.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)

Faktatext

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Sv  1-3   Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Fakta- faktatext
Eleven tar med stöd ut fakta ur en angiven källa (text/film) och tar hjälp av faktamallen med stöd.
Eleven har förmåga att ta ut viss fakta ur en angiven källa (text/film) och tar hjälp av faktamallen.
Eleven har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven källa (text/film) och använder faktamallen som stöd och att återge grundläggande delar av informationen.
Språkstruktur
Eleven har viss förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Eleven har förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Eleven har god förståelse för när stor bokstav, punkt och frågetecken används.
Söka information
Eleven kan med stöd söka information från olika källor.
Eleven kan med visst stöd söka information från olika källor.
Eleven kan söka information från olika källor.
Likheter/skillnader
Eleven har viss förståelse för vad en faktatext är.
Eleven har förståelse för vad en faktatext är.
Eleven kan skilja på fakta och åsikt.
Användning av bilder
Eleven använder bilder till sin text men bilden speglar inte textens innehåll.
Eleven använder bilder till sin text som till viss del speglar textens innehåll.
Eleven använder bilder till sin text som tydligt speglar textens innehåll.
Digitala verktyg
Användning av appen Book Creater där de skapar sin faktabok.
Eleven kan med stöd lägga in bild och text i appen.
Eleven lägger själv in bild och text i appen.
Eleven lägger själv in bild och text i appen och använder även andra finesser i appen.
Begrepp
Eleven använder vissa nya ord och begrepp på rätt sätt.
Eleven förstår och använder nya ord och begrepp och kan koppla dem till det vi arbetar med.
Eleven använder ord och begrepp i olika sammanhang och på nya sätt när du skriver en egen faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: