Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A- bedömning för lärande

Skapad 2020-12-27 10:35 i Enbacka skola Säter
Grundskola 4 Matematik

Siffror inom parentes avser provuppgiftens nummer i Favoritmatematik.
Siffror utom parentes avser uppgiftens nummer i Förstå och använda tal, test 4.

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp (2,3)
Kan jämföra och storleksordna tal.
Begrepp (1,6,8)
Kan använda begreppen kvot, produkt, addera, subtrahera, summa, multiplicera och differens.
Metod (4)
Kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt.
Metod (5)
Kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln.
Problem (7)
Kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
Metod 27-29
Kan göra beräkningar med skriftlig addition och subtraktion, med tiotalsövergångar och växling.
Metod (8)
Kan göra beräkningar med de fyra räknesätten.
Resonemang (8)
Kan motivera en lösning.
Taluppfattning 1
Kan uppåträkning med hundratalsövergång.
Taluppfattning 2
Kan nedåträkning med hundratalsövergång.
Taluppfattning 3
Kan uppåträkning med stora tal. Använder positionssystemet för att lägga till eller räkna vidare med 1 till nästa hundratal.
Taluppfattning 4
Kan använda positionssystemet för att lägga till 100.
Taluppfattning 5
Kan använda positionssystemet för att ta bort 100 (med tusentalsövergång).
Taluppfattning 6
Kan uppskatta tal på en tallinje (0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000).

Multiplikation

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problem (1)
Kan tolka muntlig information.
Metod (1)
Kan göra beräkningar med multiplikation.
Metod (2)
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation.
Metod (2)
Kan använda prioriteringsregler.
Metod (3)
Kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde.
Metod (4)
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt, med talsortsräkning.
Metod (5)
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt, med uppställning.
Problem (6,7)
Kan tolka skriftlig information.
Metod (6,7)
Kan lösa rutinuppgifter med multiplikation.
Metod (6,7)
Kan anpassa metoden efter uppgiften.
Kommunikation (6,7)
Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kommunikation (6,7)
Kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler.
Problem (6,7)
För resonemang om rimligheten i ett resultat.
Begrepp (8,9)
Kan använda begreppen multiplicera, tal, minsta, siffra, summa och produkt.
Metod (9)
Kan göra beräkningar med de fyra räknesätten.
Taluppfattning 12
Kan se sambandet mellan en räknehändelse och ett uttryck. (Känner igen en operation.)
Taluppfattning 13
Kan uttrycka sambandet mellan ett uttryck och en räknehändelse. (Kan hitta på en räknehändelse för att illustrera en likhet.)
Taluppfattning 14
Uppfattar kommutativitet.
Taluppfattning 15
Kan uttrycka sambandet mellan bild och multiplikationsuttryck. (Formulerar ett rimligt uttryck till en given bild.)
Taluppfattning 16
Uppfattar grupper av föremål som helheter.
Taluppfattning 17
Kan se sambandet mellan en räknehändelse och ett multiplikationsuttryck. (Känner igen en operation.)

Division

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problem (1)
Kan tolka muntlig information.
Metod (1)
Kan göra beräkningar med division.
Metod (2,3,4)
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i division.
Metod (2,3,4)
Kan använda skriftlig metod i division.
Resonemang och begrepp (5)
Kan motivera sin lösning med godtagbara matematiska resonemang, kontrollerar resultatet i division med hjälp av multiplikation.
Metod (5,6,7,8)
Kan använda skriftlig metod i division.
Metod (5,6)
Kan använda och förstå restens innebörd vid division.
Problem (7,8)
Kan tolka skriftlig information.
Kommunikation (7,8)
Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Problem (9)
Kan lösa problem med informella symboler.
Metod (9,10)
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning.
Resonemang (9,10)
Kan motivera sin lösning med godtagbara matematiska resonemang.
Problem (10)
Kan lösa problem med talgåtor.

Taluppfattning, statistik och algebra

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problem (1)
Kan tolka muntlig information.
Metod (1)
Kan göra beräkningar med negativa tal.
Metod (1)
Kan lösa en ekvation med muntlig instruktion.
Begrepp (2,3)
Kan skriva positiva och negativa heltal på tallinjen.
Begrepp (2,3)
Storleksordnar positiva och negativa heltal.
Metod (4)
Kan utföra additioner och subtraktioner med positiva och negativa heltal.
Begrepp (5)
Kan använda begreppen uttryck, addera, tal, dela med, subtrahera och kvot.
Metod (5)
Kan skriva ett uttryck med ett obekant tal (en variabel).
Metod (6)
Kan beräkna värdet av ett uttryck.
Metod (6)
Förstår att ett algebraiskt uttryck har olika värde beroende på värdet av variabeln.
Metod (7,10)
Kan använda olika informella metoder för att lösa ekvationer.
Resonemang/kommunikation (7,10)
Kan redogöra för tillvägagångssättet i en ekvationslösning.
Metod (8)
Kan rita ett linjediagram.
Metod (8)
Kan avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
Problem (9)
Kan tolka skriftlig information.
Problem och metod (9)
Kan välja strategi och metod med viss anpassning till uppgiften.
Kommunikation (9)
Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kommunikation (10)
Kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler, i redogörelsen av en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: