Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, bedömningsstöd för årskurs 1

Skapad 2021-01-07 10:52 i Nygårdsskolan Linköping
Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3.
Grundskola 1 Matematik

Skolverkets Bedömningsstöd i matematik, taluppfattning, ht och vt i årskurs 1.

Taluppfattning, muntliga uppgifter ht. årskurs 1.

Låg nivå
godtagbar nivå
hög nivå
1 Talraden, ramsräkna
Kan räkna till 50.
2 Talraden, räkna uppåt
Kan börja på 9 och fortsätt räkna.
3 Talraden, räkna nedåt
Kan räkna nedåt från 10.
4 Talraden, talet efter
Vet vilket tal som kommer efter 7, 10?
5 Talraden, talet före
Vet vilket tal som kommer före 5, 9?
6 Antalskonstans
Behöver inte räkna föremålen igen, utan vet att det är samma antal vara sig de ligger tät eller utspridda.
Prövas inte på en högre nivå.
7 Subitisering/uppskattning
Pekräknar prickarna på tärningen.
Behöver inte pekräkna, utan ser antalet på tärningen.
Kan uppskatta ett större antal.
8 Namnge tal
Kan namnger talen, 0-10.
Kan namnger talen, 0-100.
9 Addera, fler
Kan laborera med 3 föremål.
Kan laborera med 6 föremål.
Kan laborera med 13 föremål.
10 Subtrahera, färre
Kan laborera med 3 föremål.
Kan laborera med 6 föremål.
Kan laborera med 13 föremål.
11 Uppdelning av tal
Kan dela upp talen i två delar/högar.
Kan dela upp talen på olika sätt.
Kan räkna ut antalet (4-10) utan att se den ena delen.
12 Hälften
Kan dela upp föremålen (4 styck) i två lika stora delar.
Kan dela upp föremålen (8 styck) i två lika stora delar.
Kan hälften av 10, 12?
13 Dubbelt
Prövas inte.
Prövas inte.
Kan dubbelt från 0-7?

Taluppfattning, muntliga uppgifter vt. årskurs 1.

Låg nivå
godtagbar nivå
hög nivå
1 Talraden, ramsräkna
Kan ramsräkna till 115.
2 Talraden, räkna uppåt
Kan börja räkna på 9.
Kan börja räkna på 26.
Kan börja räkna på 89.
3 Talraden, räkna nedåt
Kan räkna nedåt från 10.
Kan räkna nedåt från 15.
Kan räkna nedåt från 28, 71.
4 Talraden, talet efter
Vet vilket tal som kommer efter 7, 10?
Vet vilket tal som kommer efter 39, 76?
Vet vilket tal som kommer efter 89, 199?
5 Talraden, talet före
Vet vilket tal som kommer före 5, 9?
Vet vilket tal som kommer före 29, 34?
Vet vilket tal som kommer före 89, 120?
6 Stegräkning
Kan räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget från 0-50.
Kan räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget från 0-100.
Kan räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget från 12-62.
7 Antalskonstans
Behöver inte räkna föremålen igen, utan vet att det är samma antal vara sig de ligger tät eller utspridda.
Prövas inte.
Prövas inte.
8 Uppskattning
Kan uppskatta upp till 6 föremål.
Kan uppskatta upp till 11 föremål.
Kan uppskatta upp till 18 föremål.
9 Minskning
Kan laborera med 7 föremål.
Kan laborera med 13 föremål.
Kan berätta en räknehändelse som passar till 15-4, 19-17.
10 Addera, fler
Kan laborera med 15 föremål.
Kan laborera med 15 föremål.
Kan laborera med 15 föremål.
11 Subtrahera, färre
Kan laborera med 15 föremål.
Kan laborera med 15 föremål.
Kan laborera med 15 föremål.
12 Uppdelning av tal
Kan dela upp talen på olika sätt.
Kan räkna ut antalet (4-10) utan att se den ena delen.
Kan räkna ut antalet (11-19) utan att se den ena delen.
13 Hälften
Kan dela upp föremålen (8 styck) i två lika stora delar.
Kan dela upp föremålen (86, 10 styck) i två lika stora delar.
Kan dela upp föremålen (12, 50 styck) i två lika stora delar.
14 Dubbelt
Prövas inte.
Kan dubbelt av 4, 5.
Kan dubbelt av 100, 15.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter vt. årskurs 1. Utifrån resultatet på den muntliga delen, får eleven göra låg, mellan eller hög nivå.

Låg nivå
godtagbar nivå
hög nivå
Låg nivå
Mellan nivå
Hög nivå
Antal
Förstår sambandet mellan tal och antal (0-7).
Prövas inte.
Prövas inte.
1 Talraden, talet före
Kan talens grannar 0-10.
Kan talens grannar 0-11.
Kan talens grannar 0-170.
2 talraden, talet efter
Kan talens grannar 0-10.
Kan talens grannar 0-11.
Kan talens grannar 0-170.
3 Talföljd
Prövas inte.
Förstår talföljden 0-20.
Förstår talföljden 0-40.
4 Tallinje
Prövas inte.
Förstår talföljden 0-20.
Förstår talföljden 0-100.
5 Dela upp tal
Kan dela upp talen 0-6.
Kan dela upp talen 0-10.
Prövas inte.
6 Storleksordna tal
Kan storleksordna talen 0-10.
Kan storleksordna talen 0-31.
Kan storleksordna talen 0-231.
7 Beräkna, addition
Kan räkna med talen 0-6.
Kan räkna med talen 0-10.
Prövas inte.
8 Beräkna, subtraktion
Prövas inte.
Kan räkna med talen 0-10.
Prövas inte.
9 Likhetstecknets betydelse, addition
Prövas inte.
Kan räkna med talen 0-10.
Kan räkna med talen 0-10.
10 Likhetstecknets betydelse, subtraktion
Prövas inte.
Prövas inte.
Kan räkna med talen 0-10.
11 Beräkna multiplikation
Prövas inte.
Prövas inte.
Kan beräkna talen 0-10.
12 Problemlösning
Prövas inte.
Prövas inte.
Kan räkna med räknesagor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: