Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, vinklar och area v 2-7

Skapad 2021-01-07 12:25 i Folkungaskolan Linköping
Här ser du vad du kommer att lära dig och vad du kommer att bli bedömd i under detta arbetsområde.
Grundskola 4 Matematik

Här ser du vad du kommer att lära dig och vad du kommer att bli bedömd i under detta arbetsområde.

Metod

Jag håller på att lära mig
Når jag denna nivå behöver jag träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når jag denna nivå så når jag målen.
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Skala Jag har haft svårigheter med att genomföra min bilduppgift i skala. Kroppen och/eller leksaken är inte helt korrekt i måtten, men man ser vad mina figurer föreställer.
Skala Jag har genomfört min bilduppgift utan större svårigheter. Måtten i både kropp och leksak stämmer och figurerna är i korrekt skala.
Vinklar - rät, spetsig eller trubbig? Jag kan avgöra om vinkel om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig på papper, men har svårt för att se om vinklar i "vardagen"/i praktiken är räta, spetsiga eller trubbiga.
Vinklar - rät, spetsig eller trubbig? Kan avgöra om vinkel om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig både på papper och i verkligheten.
Vinklar - rita och mäta Jag kan rita en vinkel, men har svårt för att mäta hur många grader den är. (gradskiva)
Vinklar - rita och mäta Jag kan rita en vinkel, och kan mäta hur många grader den är. (gradskiva)
Vinklar - rita och beräkna Jag kan rita en vinkel, men har svårt för att beräkna hur många grader den är.
Vinklar - rita och beräkna Jag kan rita en vinkel, och kan beräkna hur många grader den är.
Begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Jag kan även växla mellan olika uttrycksformer.
Förstoring, förminskning Jag behöver träna på begreppen förstoring och förminskning.
Förstoring, förminskning Jag förstår begreppen förstoring och förminskning.
Area, omkrets Jag behöver träna på begreppen area och omkrets och/eller träna på att använda mig av dem vid beräkningar.
Area, omkrets Jag förstår begreppen area och omkrets och kan använda mig av dem vid beräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: