Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basteknik

Skapad 2021-01-08 10:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Personbilar - Basteknik 100p.
Gymnasieskola

Personbilar – basteknik, 100 poäng, som bygger på kursen personbilar – verkstad och elteknik.

Rubrik 1

Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Utvecklade kunskaper
Ny nivå
Väl utvecklade kunskaper
Aspekt 1
Olika personbilars och lätta transportfordons uppbyggnad och funktion i förhållande till deras användningsområden.
Eleven beskriver översiktligt
Eleven beskriver utförligt
Eleven beskriver utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Funktionsprinciper för huvudkomponenter och deras styrsystem samt hur dessa huvudkomponenter och styrsystem samverkar med varandra.
Eleven beskriver översiktligt
Eleven beskriver utförligt
Eleven beskriver utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Metoder för och genomförande av underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll.
Eleven utför, i samråd med handledare
Eleven utför, efter samråd med handledare
Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer
Ny aspekt
Konsekvenser av eftersatt underhåll beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
Eleven beskriver översiktligt
Eleven beskriver utförligt
Eleven beskriver utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Metoder för och genomförande av felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag
Ny aspekt
Metoder för användning av verktyg och utrustning samt vård av dessa.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning.
arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag
Ny aspekt
Fordonstillverkares anvisningar, scheman och övrig teknisk information på svenska och engelska.
Eleven beskriver översiktligt
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Eleven använder även med säkerhet
Ny aspekt
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Eleven beskriver översiktligt
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
Ny aspekt
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Eleven beskriver översiktligt
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
Ny aspekt
Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel. Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven använder även med säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Ny aspekt
Tekniska begrepp och uttryck när det gäller fordonens huvudkomponenter och styrsystem.
Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: