Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-01-08 11:08 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Berättande text
Grundskola 7 – 9 Svenska
Koppling till uppgiften
Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Dramaturgi
Dramaturgin är enkelt uppbyggd.
Dramaturgin är relativt avancerat uppbyggd, t ex inte endast kronlogisk, utan innehåller t ex tillbakablickar.
Dramaturgin är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling, inre monolog och/eller tillbakablickar
Struktur
Din text har en i huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Det finns en röd tråd, som är relativt lätt att följa. Det finns ett försök till inledning och avslutning. Styckeindelningen fungerar i huvudsak.
Din text har en relativt väl fungerande struktur. Det finns en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning. Textuppbyggnad med hjälp av några olika sambandsord t ex och, men.
Din text har en väl fungerande struktur. Det finns en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Dialog
Texten innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt, ger en bild av personernas karaktär, samt är trovärdiga.
Språk
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används i största delen av berättelsen. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: