Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast

Skapad 2021-01-08 22:38 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framförande
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydlig urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: