Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - åk 5

Skapad 2021-01-11 17:38 i Modersmål Sandviken
Grundskola 5 Modersmål

TALA, SAMTALA, LYSSNA, HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan prata med andra om saker eleven känner till
Kan diskutera, ge uttryck för sina känslor och åsikter och vet om att det finns olika uttryckssätt, t.ex. uttal och ordval
Kan berätta om saker som eleven känner till på ett enkelt och ganska tydligt sätt
Kan återberätta händelsen i en film

LÄSA & LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan läsa och förstå en enkel saga, en enkel berättelse och en enkel faktatext och svara på enkla frågor om texter
Kan läsa en enkel text och återberätta på ett ganska enkelt språk

SKRIVA

Nivå 1
Behöver träna mer (insats krävs)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Kan skriva enklare texter av olika kategorier som saga, brev, beskrivande text, återberättelse och faktatext
Börja använda sig av olika hjälpmedel för rättstavning som hjälp av pedagogen, ordböcker och egen högläsning
Kan skriva med korrekt enkel grammatik som ordföljd, meningsuppbyggnad, enkla prepositioner, enkla pronomen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: