Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig kommunikation engelska

Skapad 2021-01-13 14:25 i Linneaskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Engelska

Eleverna tränar sin förmåga att göra bearbetningar och bedöma engelska texter, för att utveckla sin förmåga till korrekthet, variation, tydlighet och anpassning dem till syftet och mottagare

E
C
A
Aspekt 1
Förmåga att formulera sig
Eleven kan i skriven text formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Eleven kan i skriven text formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriven text formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Förmåga att bearbeta text
Eleven kan bearbeta sin text och göra enkla förbättringar. Detta för att göra texten tydligare och mer varierad.
Eleven kan bearbeta sin text och göra relativt välgrundade förbättringar. Detta för att göra texten tydligare och mer varierad.
Eleven kan bearbeta sin text och göra välgrundade förbättringar. Detta för att göra texten tydligare och mer varierad.
Ny aspekt
Förmåga att skriva till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriven text uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriven text uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriven text uttrycka sig med klar anpassning till syfte, mottagare och situation
Ny aspekt
Förmåga att använda strategier.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i någon mån löser problem och för handlingen framåt.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som till stor del löser problem och för handlingen framåt
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som effektivt löser problem och för handlingen framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: