Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning, åk 5.

Skapad 2021-01-14 10:34 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Matris för beräkningar decimaltal och problemlösning, åk 5.
Grundskola 5 Matematik

Matris för beräkningar decimaltal och problemlösning, åk 5.

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem väl, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, tolka resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar på välutveckat sätt enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll och tolkar på välutveckat sätt resultat samt drar relevant slutsats.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du behöver utveckla din förmåga att reflektera och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du reflekterar och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du reflekterar och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
 • Ma  E 6
Du är på väg att förstå restens innebörd vid division.
Du förstår restens innebörd vid division.
Du kan på ett välutvecklat sätt förstå restens innebörd vid division.
Metod
 • Ma  E 6
Du är på väg att kunna använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
Du använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
Du kan på ett välutvecklat sätt använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
Du är på väg att kunna använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform.
Du använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform.
Du använder på ett välutvecklat sätt fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform.
Du är på väg att kunna välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Du väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer.
Du väljer och använder på ett välutvecklat sätt relevanta räknesätt i olika situationer.
Du är på väg att kunna tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och att skriva en räknehändelse till ett uttryck, till exempel; 5 · 14 = 70
Du tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel;5 · 14 = 70
Du tolkar på ett välutvecklat sätt vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel;5 · 14 = 70
Du är på väg att kunna använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar.
Du använder likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar.
Du använder på ett välutvecklat sätt likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) vid beräkningar.
Du är på väg att formulera egna problemlösningsuppgifter.
Du formulerar egna problemlösningsuppgifter.
Du formulerar på ett välutvecklat sätt egna problemlösningsuppgifter.
Kommunikation och resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal, och problemlösning med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Du beskriver/redovisar kunskaper om beräkningar med decimaltal, och problemlösning med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal, och problemlösning med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.
Du för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.
Du kan på ett välutvecklat sätt föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat, ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: