Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt lärande matematik

Skapad 2021-01-24 10:43 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 2

Taluppfattning, addition och subtraktion.

Addition och subtraktion,talområde 0-20
Jag kan räkna med tiotalsövergång med hjälp av stöd av konkret material.
Jag kan räkna med tiotalsövergång och använder tallinjen.
Jag räknar addition och subtraktion med tiotalövergång.
Jag räknar addition och subtraktion med flera termer.
Talen 0-100
Jag kan bilda tal av ental och tiotal.
Jag kan skriva talet före och efter.
Jag kan storleksordna och jämföra tal och använder =, >, <
Jag kan skriva tal som saknas i en hundratavla.
Addition,utan tiotalsövergång talområde 0-100
Jag kan med stöd addera ental.
Jag kan addera ental.
Jag kan med stöd addera ental och tiotal.
Jag kan addera ental och tiotal.
Subtraktion, utan tiotalsövergång talområde 0-100
Jag kan med stöd subtrahera ental.
Jag kan subtrahera ental.
Jag kan med stöd subtrehera ental och tiotal.
Jag kan subtrahera ental och tiotal.

Addition och subtraktion med tiotalsövergång

Addition i talområdet 0 till 100, ena termen ensiffrig.
Jag kan med stöd fylla upp ental till hela tiotal och ta hjälp tiokompisar.
Jag kan fylla upp ental till hela tiotal och ta hjälp av tiokamraterna.
Jag kan med stöd addera över tiotal med ental.
Jag kan addera över tiotal med ental.
Subtraktion i talområdet 0 till 100, ena temen ensiffrig.
Jag kan med stöd subtrahera ental från hela tiotal, tiokompisar.
Jag kan subtrahera ental från hela tiotal, tiokompisar.
Jag kan med stöd subtrahera över tiotal med ental.
Jag kan subtrahera över tiotal med ental.
Talföljder
Jag kan fortsätta enkla talföljder med 2- hopp uppåt.
Jag kan fortsätta enkla talföljder med 2- hopp neråt.
Jag kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt.
Jag kan förklara vad som händer i talföljden.
Problemlösning
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja strategi och räknesätt som passar.
Jag kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Jag kan lösa text- uppgiften och förklara hur jag tänkt.

Skriftliga räknemetoder, algoritm i addition och subtraktion

Taluppfattning talen 0 till 100
Jag kan med stöd visa vilken siffra som är ett ental.
Jag kan med stöd tala om vilken talsort en siffra är.
Jag kan visa vilken siffra som är ental.
Jag kan visa vilken siffra som är tiotal.
Addition med uppställning, talområde 0-100
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning.
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning och minnessiffra.
Jag kan räkna addition med uppställning och använder minnessiffra. Jag förstår begreppet algoritm.
Subtraktion med uppställning, talområdet 0-100.
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växla.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och använder växling. Jag förstår begreppet algoritm.
Problemlösning
Jag ritar en bild till lösningen.
Jag kan välja räknesätt som passar och skriva ett uttryck.
Jag kan lösa uppgiften.
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt.

Multiplikation

Sambandet mellan addition och multiplikation.
Jag kan med stöd skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva en multiplikation med hjälp av en addition.
Jag kan räkna några multiplikationsuppgifter i tvåans, femmans multiplika- tionstabeller.
Multiplikationstabeller
Jag kan räkna multiplikation med hjälp av upprepad addition.
Jag kan hoppa 2-, 5-, och 10- hopp och visa det på en tallinje.
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tvåans, tians och femmans multiplikationstabeller.
Jag kan tvåans, tians och femmans multiplikations- tabeller.
Prioriteringsregler
Jag kan prioteringsregler för multiplikation och addition.
Jag kan prioteringsregler för multiplikation och subtraktion.
Jag kan räkna uppgifter med både addition, subtraktion och multiplikation -prioriteringsregler
Jag kan räkna uppgifter med både addition, subtraktion och multiplikation där ett tal saknas-prioriteringsregler 2 * 8+ ____ = 20
Kommutativa lagen
Jag vänder på en multiplikation så det blir enklare att räkna.
Jag har hört talas om kommutativa lagen.
Jag förstår skillnaden på 2*5 och 5 *2 även om svaret är det samma.
Jag använder förklarar och förstår den kommutativa lagen vid multiplikation.

Division och tal i bråkform

Delningsdivision
Jag kan med stöd dela antal lika.
Jag kan dela antal lika.
Jag känner till begreppen täljare, nämnare och kvot.
Jag kan skriva en division till min uppdelning.
Innehållsdivision
Jag kan med stöd dela så att varje grupp har samma antal.
Jag kan dela så att varje grupp har samma antal.
Jag kan dela ett bestämt antal i grupper.
Jag kan skriva en division till min uppdelning.
Tal i bråkform
Jag kan tala om hur många lika stora delar en figur är delad i.
Jag kan måla ett bestämt antal delar.
Jag kan para ihop bilder på delar med begreppet.
Jag kan tala om vad delarna heter 1/2, en halv 1/3, en tredjedel 1/4, en fjärdedel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: