Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i HKK åk8

Skapad 2021-01-27 12:47 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9

Bedömning i HKK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter i hemmet med anpassning till aktivitetens krav
… med viss anpassning till aktivitetens krav. Följer receptet, börjar med det som tar längst tid, pratar ihop sig i gruppen hur arbetet skall fördelas.
… med relativt god anpassning till aktivitetens krav. Förutom E nivå, planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt och utnyttjar tiden.
… med god anpassning till aktivitetens krav. Förutom C nivå, sker planeringen och tillagningen på ett medvetet sätt med tanke på hygien och rengöring. Eleven arbetar även medvetet med tanke på hälsa, miljö och ekonomi
Metod
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt
… säkert och i huvudsak fungerande sätt. Känner till olika metoder och vilka redskap som då är lämpliga att använda. Känner till viktiga begrepp och matlagningstermer och känner till hur livsmedel ska hanteras.
… säkert och relativt väl fungerande sätt. Förutom E nivån, så visas en större säkerhet i metod, livsmedel och redskap. Man kan de olika begreppen och matlagningstermerna och hanterar livsmedel bra.
… säkert och väl fungerande sätt. Förutom C nivån, så har man goda kunskaper kring metoder, livsmedel och redskap. Begrepp, matlagningsmetoder och hanteringen av livsmedel sitter och man visar stor säkerhet kring detta.
Motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
… ger enkla motiveringar VAL AV LIVSMEDEL: Hälsa Eleven har kunskaper om att man behöver näringsriktig mat. Eleven kan de 6 olika näringsämnena, och kan ge förslag på var man hittar respektive. Miljö Kan ge förslag på hur man kan välja livsmedel med tanke på miljön. Ekonomi Kan ge förslag på billiga livsmedel i jämförelse med något annat, ge tips och råd på hur man kan spara pengar vid olika inköp. VID TILLAGNING: Miljö & Ekonomi Eleven kan visa olika på hur man kan spara på el och vatten vid tillagning och ger förslag på hur man kan vara sparsam med olika livsmedel, t.ex. matlåda. Hälsa Eleven kan ge förslag på sundare alternativ vid olika recept. Eleven visar även på kunskaper kring olika hjälpmedel så som tallriksmodellen eller kostcirkeln.
… ger utvecklade motiveringar VAL AV LIVSMEDEL: Hälsa Förutom E nivå, har eleven kunskaper om varför vi behöver de olika näringsämnena. Miljö Förutom E nivå, har eleven kunskaper om hur olika val påverkar miljön. Ekonomi Förutom E nivå, har eleven kunskaper om hur olika val påverkar den personliga ekonomin. VID TILLAGNING: Miljö & Ekonomi Eleven visar att den arbetar medvetet i köket med tanke på miljö och ekonomi genom att t.ex. spara på el och vatten. Eleven är även sparsam med olika produkter så som diskmedel och med livsmedel så att det inte tillagas mer mat än vad denne orkar äta. Hälsa Eleven visar att den har kunskaper kring sundare alternativ och använder sig av dessa kunskaper i köket.
… ger väl utvecklade motiveringar VAL AV LIVSMEDEL: Hälsa Förutom C nivå, har eleven goda kunskaper om vad som händer om vi inte får i oss tillräckligt eller för mycket av ett näringsämne, hur dessa påverkar oss. Miljö Förutom C nivå, har eleven kunskaper kring vad olika val kan få för konsekvenser för miljön. Ekonomi Förutom C nivå, har eleven goda kunskaper kring vad den privata ekonomin får för konsekvenser vid inköp. VID TILLAGNING: Miljö & Ekonomi Förutom C nivå, så tar eleven i planeringen hänsyn till ekonomi och miljö genom att t.ex. spara på vatten och el, så som att aldrig låta kranen rinna i onödan, inte skölja ett och ett redskap och utnyttjar eftervärme på spis och ugn genom att hålla koll på tiden så att spis och ugn stängs av innan tillagningen är helt färdig. Produkter och livsmedel som används är väl genomtänkta. Hälsa Förutom C nivå, så tillagar eleven maten hälsosamt.
Omdöme
Eleven kan ge omdöme om arbetsprocessen och resultatet
… ge enkla omdömen Reflekterar över resultatet och ger omdömen kring detta
... ge utvecklade omdömen Förutom E nivån, så ger eleven omdömen kring mindre påtagliga saker i arbetet och vid resultatet och ger omdömen kring det.
… ge välutvecklade omdömen Förutom C nivån, så ger eleven omdömen kring djupare reflektioner i arbetet och använder sig av dessa under tillagningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: