Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet - förskoleklass 2020-2021- Östra skolan Trelleborg

Skapad 2021-01-28 13:50 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris för förskoleklass Östra skolan Trelleborg
Grundskola F Svenska

Matris i språklig medvetenhet

Lyssna/samtala
Lyssnar när andra pratar
Svarar relevant på vardagliga frågor
Uttrycker sin åsikt i liten grupp om 4-6 barn
Uttrycker sin åsikt i helklass.
Argumenterar och framför åsikter i vardagliga sammanhang
Argumenterar och framför åsikter om etiska frågor.
Lyssna uppmärksamt
Lyssnar aktivt i liten grupp
Lyssnar aktivt i stor grupp
Återberättar med stöd av andra
Återberättar med röd tråd och egna tolkningar
Lyssnar och förstår innehållet i bilderböcker
Lyssnar och förstår innehållet i kapitelbok
Tar och följer instruktioner från läraren
Språklig medvetenhet
Genom ordlekar ser vi att eleven producerar rim
Eleven räknar hur många ord det finns i en mening.
Genom ordlekar ser vi att eleven identifierar första språkljudet.
Genom ordlekar ser vi att eleven identifierar sista språkljudet.
Genom ordlekar ser vi att eleven delar ordet i språkljud
Eleven använder sig av fullständiga meningar
Skrivutveckling
Deltar aktivt i bokstavspresentationerna
Skriver sitt eget namn på dator
Läs– och skrivriktningen klar. Skriver sitt eget namn med penna.
Avbildar bokstäver
Skriver av enkla ord
Ljudar och skriver ord på egen hand.
Läsutveckling
Identifierar bokstavsljud
Känner igen ordbilder. Ljudar ihop ord.
Läser enkla böcker med bildstöd, återberättar.
Ritar eller skriver egna berättelser.
Berättar eller läser upp sina egna berättelser.
Kommunikation.
Samtalar kring pedagogiska mediaprogram.
Ansvarsfull kommunika-tion med andra barn och vuxna
Använder ord och begrepp som uttrycker behov.
Använder ord och begrepp som uttrycker känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: