Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd diskussion - Fallet Alma Diaz

Skapad 2021-01-29 11:58 i Färsingaskolan Sjöbo
Matrisen illustrerar hur du klarar de två muntliga momenten Delta i diskussion och Leda diskussion. Båda rollerna som samtalsledare och samtalsdeltagare väger lika tungt och du bedöms utifrån din samlade insats.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Matrisen illustrerar hur du klarar de två muntliga momenten Leda diskussion och Delta i diskussion. Båda rollerna som samtalsledare och samtalsdeltagare väger lika tungt och du bedöms utifrån din samlade insats.

Delta i diskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
lyssnar på diskussionen pratar utan att ta hänsyn till de andra i diskussionen talar otydligt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt praktiserar turtagning till viss del klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt praktiserar turtagning relativt väl klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl klarar väl att tala tydligt och visa engagemang

Leda diskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
inleder inte diskussionen fördelar vid behov inte ordet mellan deltagarna
inleder diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
. fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov
. fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov
Sammanfattning
sammanfattar inte diskussionen
gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: