Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Deltagande i musikhistorisk chatt

Skapad 2021-01-31 15:41 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En matris för skattning och självskattning gällande förmågan att delta i en musikhistorisk chatt. Eleverna har som mål att dels visa kunskap om musikhistoria och genom resonemang och diskussioner placera sina kunskaper i en kontext både i dåtiden, nutiden och framtiden.
Grundskola 7 – 9 Musik

En matris för skattning och självskattning gällande förmågan att delta i en musikhistorisk chatt. Eleverna har som mål att dels visa kunskap om musikhistoria och genom resonemang och diskussioner placera sina kunskaper i en kontext både i dåtiden, nutiden och framtiden.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonerande förmåga
Du deltar i chatten och visar kunskaper gällande dina musikstilar. Du tar in och använder dig av något dina diskussionsparter skriver.
Du deltar i chatten och underbygger det du säger med exempel. Du kan visa på relevanta likheter och olikheter mellan dina egna och de övrigas musikstilar.
Du deltar i chatten med väl underbyggda kunskaper på olika nivåer. Olikheterna mellan dina egna och de övrigas musikstilar berikar och fördjupar samtalet.
Du visar god förmåga att både leda och ta in övriga deltagares kunskaper och sammansmälta dem så att diskussionerna breddas och fördjupas.
Visade musikhistoriska kunskaper
Du visar att du tillägnat dig en del kunskaper om dina musikhistoriska perioder, och deras plats i historien.
Du visar goda kunskaper om dina musikhistoriska perioder, deras plats i historien och hur de förhåller sig till övriga stilarna.
Du visar goda kunskaper om dina musikhistoriska perioder och förmår också sätta dem i relation till andra musikhistoriska förändringar, liksom samhällsförändringar i stort.
Du visar en övergripande förståelse för hur musiken förändras genom historien och framhåller exempel från dina musikhistoriska perioder som en grundval för bredare och djupare diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: