Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK - LUFT

Skapad 2021-02-01 14:45 i Vårbyskolan Huddinge
En matris att använda i fysik gällande materian LUFT
Grundskola 7 – 9 Fysik

I arbetet om LUFT ska vi lära oss mer om:

-begrepp i ämnet fysik -vad materian luft är -vilka egenskaper luften har -genomföra undersökningar

CENTRALT INNEHÅLL I FYSIK

 • Fy  7-9   Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9   Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9   Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fy  7-9   Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
ÖVA MER
KAN
SAMTALA OCH DISKUTERA ( berätta på enkelt sätt och ställa frågor)
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer för att kunna berätta och diskutera samt ställa frågor som rör ex energi. (värmespridning)
Jag kan berätta och diskutera samt ställa frågor som rör ex energi. (värmespridning)
ANVÄNDA INFORMATION ( göra enkla dokumentationer - text/bild)
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer för att skapa en enkel text som förklarar hur luft fungerar.
Jag kan skapa en enkel text och bild som förklarar hur luft fungerar.
UNDERSÖKNING (använda utrustning och genomföra
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer för att kunna genomföra en enkel undersökning och för att använda utrustning på ett fungerande sätt.
Jag kan genomföra en enkel undersökning och använder utrustning på ett fungerande sätt.
BEGREPP (använda och förklara ord)
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer på att använda fysikens begrepp och förklarar dem i texter och samtal.
Jag använder fysikens begrepp och förklarar dem i texter och samtal.
FYSIKALISKA SAMBAND (resonera om hur luft fungerar)
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer på att beskriva och ge exempel på luftens egenskaper ex att bromsa och trycka och hur vindar uppstår.
Jag beskriver och ger exempel på luftens egenskaper ex att bromsa och trycka och hur vindar uppstår.
HISTORISKA UPPTÄCKTER (betydelse för människan)
 • Fy  E 9
Jag behöver träna mer på människans möjlighet att använda materian luften.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker ex att luftens rörelse kan användas och deras betydelse för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: